Le Droit Humain w Polsce

Aktualności

Synteza tematu rocznego 2015 warsztatów DH Polska

 

Czy Wolnomularstwo ma coś jeszcze do przekazania we współczesnym świecie ?

 

Pytanie to nurtuje Wolnomularzy od lat.

 

Jak należy rozumieć pojęcie „współczesny świat” ?


Zakładamy, że przez „współczesny świat” rozumiemy szeroko pojmowane relacje między ludzkie, relacje międzyjednostkowę, relacje społeczne, relacje między społeczeństwami, czyli coś, co moglibyśmy nazwać „naszą ludzką rzeczywistością”.

Na początku XX w. istniała tylko grupa problemów socjalnych: przeludnienie, rasizm, starcia religijne, agresywny nacjonalizm, pogłębiająca się przepaść między bogatymi i biednymi, dyskryminacja kobiet, znaczny analfabetyzm, strukturalne bezrobocie. Spora cześć tych problemów została złagodzona - na przestrzeni ostatniego wieku świat w wielu dziedzinach dokonał wielkiego postępu. Różnice między ludźmi się zmniejszają, między ludźmi i klasami. Mamy wszyscy te same prawa, przynajmniej w naszym tzw. kręgu cywilizacyjnym.

 
Synteza tematu rocznego 2015 warsztatów DH Polska

Płeć między biologią a kulturą

 

Współcześnie płeć przestaje być uznawana wyłącznie za cechę biologiczną. Bycie kobietą lub mężczyzną nie oznacza jedynie posiadania określonej anatomii. Kobiecość i męskość to w nowoczesnym dyskursie pojęcia szersze, rozpatrywane jako płeć biologiczna, społeczna i kulturowa.

Rhoda Unger w 1979 roku zaproponowała termin gender, pragnąc podkreślić, że nie istnieje jedno pojęcie płci określonej biologicznie.

Nauka stara się uniknąć determinizmu biologicznego przez odwołanie do rozróżnienia na płeć biologiczną (sex) i płeć kulturową (gender). Pierwsze z tych pojęć odnosi się do biologii ciała.

Płeć w ujęciu biologicznym to, zgodnie z Encyklopedią PWN, zespół cech pozwalających podzielić osobniki danego gatunku na dwie grupy, oznaczane jako męskie i żeńskie. Różnice między osobnikami obu płci leżą u podstaw dymorfizmu płciowego. Płeć męska u ssaków jest determinowana obecnością chromosomu Y, podczas gdy brak tego chromosomu warunkuje płeć żeńską. Jest to tzw. pierwotna determinacja płci.

Dowiedz się więcej

Witamy w Le Droit Humain Polska

Witamy na stronie polskiego wolnomularstwa mieszanego.

Jesteśmy Wolnomularzami należącymi do „Le Droit Humain”, co można przetłumaczyć: „Prawo Ludzkie”. Nazwa ta głosi absolutną równość każdego człowieka wobec prawa. Oto kilka słów naszej Konstytucji.

„Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski „LE DROIT HUMAIN” afirmuje równość kobiet i mężczyzn. W swej nazwie: „LE DROIT HUMAIN” Zakon proklamuje pragnienie aby kobiety i mężczyźni na całym świecie osiągnęli równość wobec sprawiedliwości społecznej w ramach ludzkości zorganizowanej w wolnych i braterskich społeczeństwach.”

Dalej czytamy: „Zakon składa się z Wolnomularzy obydwu płci połączonych więzami braterskimi z pominięciem podziałów rasowych, etnicznych, filozoficznych czy religijnych...”

Nazwę tę nadali założyciele pierwszej na świecie obediencji wolnomularstwa mieszanego, wytyczając nią w pewnym sensie kierunek dążenia jej przyszłych pokoleń. Będąc spadkobiercami dzieła entuzjastycznie rozpoczętego przez naszych poprzedników, staramy się kontynuować je na chwałę Wielkiego Architekta Wszechświata i dla postępu Ludzkości.

 

Maria Deraismes

Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że „Maria” jest tylko zdrobnieniem jej imienia, w rzeczywistości nosiła imię : Marie-Adelaide. Maria Deraismes urodziła się 15 sierpnia 1828 r. W Paryżu w rodzinie zamożnej burżuazji.

Czytaj wiecej

Deklaracja Podstawowa

Wolnomularze obu półkuli, członkowie Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „LE DROIT HUMAIN”, zebrawszy się na Konwencie Międzynarodowym na Zenicie Paryża,

Czytaj wiecej

Georges Martin

Dr GEORGES MARTIN, lekarz, polityk, Wolnomularz. Współzałożyciel „Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „LE DROIT HUMAIN”. Urodził się 9 maja 1844 w Paryżu.

 Czytaj więcej

Copyrights © 2010: Le Droit Humain | Design ® 2010: mDesigns.pl